ХУДОЖНИЦИТЕ НА КАЗАНЛЪК


Добрев, Марин (2013) ХУДОЖНИЦИТЕ НА КАЗАНЛЪК Издание на "Дъга плюс" Стара Загора, 2013 г., 280 страници, ISBN 978-954-9387-77-3


 Живот и творчество на 70 художника от края на 19 до началото на 21 век, родени или свързали биографията си с Казанлък, сред които: Патрики Сандев,Радомир Мандов,Иван Милев, Иван Пенков, Дечко Узунов,Цветана Щилянова, Ненко Балкански, Мара Йосифова, Васил Бараков, Чудомир, Иван Топалов, Христо Боев, Христо Песев, Спас Загоров, Теню Пиндарев и др.
  Книга
 ретроспекция, биографии, живопис, графика, скулптура, шарж, гоблен
 Издадено
  24759
 Марин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/