„ЧУДОМИР – карикатури, илюстрации, рисунки, живопис“


Добрев, Марин (2013) „ЧУДОМИР – карикатури, илюстрации, рисунки, живопис“ Велико Търново, 2013, Издателство „Абагар“, ISBN 978-619-168-028-3


 Представяне творческото развитие и утвърждаване на Димитър Чорбаджийски - Чудомир като художник
  Книга
 живопис, карикатура, рисунки
 Издадено
  24758
 Марин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/