Готовността за ограмотяване [на второкласниците в България] по английски език като чужд. – Педагогически алманах, 2006, том 14, кн.1, с. 133-149, Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий". ISSN 1310-358X


Кънева, Пенка (2006) Готовността за ограмотяване [на второкласниците в България] по английски език като чужд. – Педагогически алманах, 2006, том 14, кн.1, с. 133-149, Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий". ISSN 1310-358X Педагогически алманах, 2006, том 14, кн.1, с. 133-149, Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий". ISSN 1310-358X


 
  Студия
 
 Издадено
  24751
 Пенка Кънева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/