Конструктивно-техническата дейност – педагогически феномен за възпитаване у децата на социална култура за общуване.


Гайдова, Радка (2004) Конструктивно-техническата дейност – педагогически феномен за възпитаване у децата на социална култура за общуване. НК,Образованието в глобализиращия се свят, 20 години, Педагогически факултет, ВТУ, 2004


 Докладът насочва към някои съвременни аспекти на интерактивните връзки и зависимости в многопосочността на взаимодействието “общуване-техническата дейност”, като част от комплексността на опита за културно социално общуване.
  Доклад
 конструиране, взаимодействие,общуване,култура
 Издадено
  2475
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/