Изкуството в обучението по литература. - Начално училище, 2004, № 6, с. 31-37 ISSN: 1310-0572 COBISS.BG-ID 1165224932


Кръстева, Антония (2004) Изкуството в обучението по литература. - Начално училище, 2004, № 6, с. 31-37 ISSN: 1310-0572 COBISS.BG-ID 1165224932 сп. Начално училище, 2004, № 6, с. 31-37


 Акцентира се върху значението на изкуството в обучението по литература в началното училище.
  Статия
 ученици, обучение
 Издадено
  24749
 Антония Кръстева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/