Международни документи, обуславящи обучението на ученици билингви. В сб.: Научни трудове - Национален военен университет "Васил Левски", 2003, Т 73, 2, с. 42-46 ISSN: 1313-8553 COBISS.BG-ID 1178332644


Кръстева, Антония (2003) Международни документи, обуславящи обучението на ученици билингви. В сб.: Научни трудове - Национален военен университет "Васил Левски", 2003, Т 73, 2, с. 42-46 ISSN: 1313-8553 COBISS.BG-ID 1178332644 В сб.: Научни трудове - Национален военен университет "Васил Левски", 2003


 Анализират се международните документи за обучението на учениците билингви
  Доклад
 ученици, билингви
 Издадено
  24748
 Антония Кръстева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/