Синтез на нормативните документи, свързани с обучението на ученици билингви. В сб.: Научни трудове - Национален военен университет "Васил Левски", 2003, 73, 2, с. 36-41 ISSN: 1313-8553 COBISS.BG-ID 1178334948


Кръстева, Антония (2003) Синтез на нормативните документи, свързани с обучението на ученици билингви. В сб.: Научни трудове - Национален военен университет "Васил Левски", 2003, 73, 2, с. 36-41 ISSN: 1313-8553 COBISS.BG-ID 1178334948 Научни трудове - Национален военен университет "Васил Левски" ISSN: 1313-8553


 В доклада се анализират нормативните документи, свързани с обучението на ученици - билингви
  Доклад
 ученици, билингви
 Издадено
  24747
 Антония Кръстева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/