Училищният директор - традиционен или креативен мениджър. Сборник доклади 120 години университетска педагогика. С.,УИ ,,Св.Климент Охридски", 2008, с.652


Колева, Лидия (0) Училищният директор - традиционен или креативен мениджър. Сборник доклади 120 години университетска педагогика. С.,УИ ,,Св.Климент Охридски", 2008, с.652


 
  Статия
 
 Издадено
  24743
 Лидия Колева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/