Дидактически модели за екипна организация на обучението по конструиране.


Гайдова, Радка (2004) Дидактически модели за екипна организация на обучението по конструиране. НК,Образованието в глобализиращия се свят, 20 години, Педагогически факултет, ВТУ, 2004


 Разработката представя дидактически модели за екипна форма на организация на съвместната конструкторска и социално-битова дейност на децата, аналогизирани от същността и структурата на училищното екипно обучение.
  Доклад
 конструиране, деца,екипни обединения
 Издадено
  2474
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/