Сярова, Ели. За смисъла на религиозното образование. Сп. ПЕДАГОГИКА: месечно научнотеоретично списание. София: МОН, 1997, кн. 10, стр. 17-23, ISSN 1314–8540 (Online)


Василева, Ели (1997) Сярова, Ели. За смисъла на религиозното образование. Сп. ПЕДАГОГИКА: месечно научнотеоретично списание. София: МОН, 1997, кн. 10, стр. 17-23, ISSN 1314–8540 (Online) Сп. ПЕДАГОГИКА: месечно научнотеоретично списание. София: МОН, 1997, кн. 10, стр. 17-23, ISSN 1314–8540 (Online) ISSN 0861–3982 (Print) [Инд./ Реф. Web of Science/JCR]


 
  Статия
 
 Издадено
  24731
 Ели Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/