Сярова, Ели. Идеята за числото във философията на религията. Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, кн. 4/2000, стр. 30-36, ISSN 1314-8559 (Online) [Инд./ реф. Web of Science/JCR ] ISSN 0861-6302 (Print)


Василева, Ели (2000) Сярова, Ели. Идеята за числото във философията на религията. Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, кн. 4/2000, стр. 30-36, ISSN 1314-8559 (Online) [Инд./ реф. Web of Science/JCR ] ISSN 0861-6302 (Print) Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, кн. 4/2000, стр. 30-36, ISSN 1314-8559 (Online) ISSN 0861-6302 (Print)


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  24730
 Ели Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/