Технологично обучение в детството.


Гайдова, Радка (2005) Технологично обучение в детството. НК, СУБ и развитието на науката и висшето образование – т. 1, СУБ, кл. В. Търново, 2005


 Докладът има за цел да изведе на преден план нови елементи в парадигмата за конструктивно-техническата дейност в детската градина, а именно че тя не е елементарна манипулативна дейност, чиито резултат е само предметно-ръчна изява, а е сложна познавателно-продуктивна технологична дейност, развиваща специалните и общите интелектуални способности на детето.
  Доклад
 техника, дейност,интелект,деца
 Издадено
  2473
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/