Сярова, Ели. Живото Име във философията на религията. В: Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, кн. 5/6, 2000, стр. 50-55, ISSN 0861-6302 (Print) ISSN 1314-8559 (Online) [Инд./ Реф. Web of Science/JCR]


Василева, Ели (2000) Сярова, Ели. Живото Име във философията на религията. В: Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, кн. 5/6, 2000, стр. 50-55, ISSN 0861-6302 (Print) ISSN 1314-8559 (Online) [Инд./ Реф. Web of Science/JCR] Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, кн. 5/6, 2000, стр. 50-55, ISSN 0861-6302 (Print) ISSN 1314-8559 (Online)


 
  Статия
 
 Издадено
  24729
 Ели Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/