Сярова, Ели. Преобразяващият логос във философията на религията. София: Изд. къща „Проф. Петко Венедиков“-“Симолини 94“, 2003, 255 стр., ISBN 954-9870-15-4


Василева, Ели (2003) Сярова, Ели. Преобразяващият логос във философията на религията. София: Изд. къща „Проф. Петко Венедиков“-“Симолини 94“, 2003, 255 стр., ISBN 954-9870-15-4 София: Изд. къща „Проф. Петко Венедиков“-“Симолини 94“, 2003, 255 стр., ISBN 954-9870-15-4


 
  Монография
 


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  24727
 Ели Василева

1. Рецензирано в: Цацов, Димитър. За онтологичната философия на религията, или за изначалния смисъл на философстването. Рецензия в: Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието - БАН: кн. 6, 2016, стр. 150-153, ISSN 0861-7899

2. Цитирано в: Цацов, Димитър. Онтологията - патосът на българския философски разум. Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, vol. 25, № 1, 2016, стр. 103-106, ISSN 1314-8559 (Online) ISSN 0861-6302 (Print)

3. Цитирано в: Цацов, Димитър. Онтологията - патосът на българския философски разум. Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, vol. 25, № 1, 2016, стр. 103-106, ISSN 1314-8559 (Online) ISSN 0861-6302 (Print)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/