Стандарти и терминология в обучението по конструктивно-техническа дейност.


Гайдова, Радка (2004) Стандарти и терминология в обучението по конструктивно-техническа дейност. НК, Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, СУ, Китен, 2004.


 Докладът разисква проблема за стандартите и техническата терминология в обучението по конструктивно-технически дейности в детската градина, чието точно и достъпно усвояване от децата, води до правилно научаване, разбиране и използване на “езика на техниката” в специализираното общуване.
  Доклад
 техника, конструиране, терминология, стандарти, деца
 Издадено
  2472
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/