Из биографията на един екземпляр от ценното изследване на д-р Васил Берон. // Берон, Васил. Археологически и исторически изследвания : [Ново издание]. – В. Търново, 2004, с. 367-371. ISBN 954-427-594-0


Радева, Живка (2004) Из биографията на един екземпляр от ценното изследване на д-р Васил Берон. // Берон, Васил. Археологически и исторически изследвания : [Ново издание]. – В. Търново, 2004, с. 367-371. ISBN 954-427-594-0 В. Търново


 
  Статия
 д-р Васил Берон, Народна библиотека "Петко Славейков"-Велико Търново, Велико Търново


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  24718
 Живка Радева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/