Модел на педагогическа система за обучение по конструиране в подготвителна група.


Гайдова, Радка (2004) Модел на педагогическа система за обучение по конструиране в подготвителна група. НК,Съвременни предизвикателства на прехода детска градина-училище, ВТУ,Педагогич.факултет-изд. Слово, 2005.


 Докладът представя образователните стойности на направление конструктивно-технически и битови дейности чрез системата “Мога да направя сам…” в контекста на нейната самостойност и като част от дидактичната система Моливко за подготвителна група.
  Доклад
 конструиране, дидактична система
 Издадено
  2471
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/