Книгата в най-новата история на Велико Търново. // Библиотеки – четене – комуникации : Нац. науч. конф., посветена на 60-годишнината на доц. д-р Ст. Коларов. – В. Търново, 2004, с. 220-226. ISSN 1313-8138


Радева, Живка (2004) Книгата в най-новата история на Велико Търново. // Библиотеки – четене – комуникации : Нац. науч. конф., посветена на 60-годишнината на доц. д-р Ст. Коларов. – В. Търново, 2004, с. 220-226. ISSN 1313-8138 В. Търново


 
  Статия
 книгознание, краезнание, Велико Търново


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  24703
 Живка Радева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/