Техника и технологична култура – или за необходимостта от технологично обучение в предучилищна възраст.


Гайдова, Радка (2004) Техника и технологична култура – или за необходимостта от технологично обучение в предучилищна възраст. НК, Образование и изкуство, ШУ Еп.К.Преславски, Шумен, 2004.


 В докладът се представят новите стойности на взаимовръзката “обучение-дейност-отношение (култура)” в обучението по технически дейности в детската градина и тяхната актуализирана роля за възпитаване на достъпна технологична култура в предучилищна възраст.
  Доклад
 техника, техническо обучение, технологична култура
 Издадено
  2470
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/