Структурното мислене като проявление на музикално-мисловна дейност и възможностите за развитието му в начална училищна възраст


Марчева, Пенка (1999) Структурното мислене като проявление на музикално-мисловна дейност и възможностите за развитието му в начална училищна възраст В: Трибуна на учителя по музика: Свитък 1.София : ЦИУУ, 1999 (Плевен : ЕА АД), с.43-72, ISBN 954-558-043-7, COBISS.BG-ID 1034421476


 В студията е представено изследване, свързано с една от проявите на музикално мислене - структурно мислене при ученици в начална училищна възраст.
  Студия
 музикално мислене, структурно мислене, ученици в 1.- 4. клас.
 Издадено
  24696
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/