Ролята на асоциативността за развитието на музикалното мислене и мястото й в музикално-комуникативния акт на децата


Марчева, Пенка (1995) Ролята на асоциативността за развитието на музикалното мислене и мястото й в музикално-комуникативния акт на децата В: Професионализъм и квалификация на учителите, Част 2. Варна: Печатна база при ИПКУ - Варна, с.118-123. COBISS.BG-ID 1031965156


 В публикацията се разглеждат възможностите на музикалното изкуство за формиране на асоциативни връзки като проява на музикално мислене при ученици в начална училищна възраст.
  Статия
 асоциативност, музикално мислене, ученици в начална училищна възраст, музикалнокомуникативен акт.
 Издадено
  24694
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/