Яворов. Еротика на песента: 90 г. от смъртта на П. К. Яворов (1878 - 1914).


Димитров, Николай (2004) Яворов. Еротика на песента: 90 г. от смъртта на П. К. Яворов (1878 - 1914). В: Света гора, В. Търново, ПИК, Faber, Слово, Абагар, 2004, Ред. С. Василев, Р. Радев, Вл. Шумелов, с. 242-252. ISSN 1311-0209 (Print), COBISS.BG-ID 1163284708


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  24692
 Николай Димитров

1. М. Фадел. „Песен на песента ми“. Азът и изкуството. В: 1907. С., Нов български университет, Сиела, 2008, с., Съст. Пл. Дойнов, ISSN С 633-8771, COBISS128960484

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/