Генезис на краеведската мемоаристика (1878-1944 г.). // Професия. Поприще. Призвание : Юбилеен сборник, посветен на 65-годишнината на Радка Колева. - София, 2008, с. 253-259. ISBN 978-954-523-101-8


Радева, Живка (2008) Генезис на краеведската мемоаристика (1878-1944 г.). // Професия. Поприще. Призвание : Юбилеен сборник, посветен на 65-годишнината на Радка Колева. - София, 2008, с. 253-259. ISBN 978-954-523-101-8 София


 
  Статия
 краезнание, мемоари, книгознание


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  24690
 Живка Радева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/