Образователно направление “Конструктивно-технически и битови дейности” – анализ на учебни помагала за подготвителна група.


Гайдова, Радка (2004) Образователно направление “Конструктивно-технически и битови дейности” – анализ на учебни помагала за подготвителна група. НК, Образование и изкуство, ШУ Еп.К.Преславски, Шумен, 2004.


 В разработката се прави content – анализ на учебни помагала по конструктивно-техническа и битова дейност за предучилищна подготвителна група.
  Доклад
 конструиране, учебни помагала, подготвителна група
 Издадено
  2469
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/