Православното богословие на кирилица в обединена Европа (Църковно-исторически и културно-политически измерения). Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. Ред. колегия: доц. д-р Мария Спасова, доц. д-р Кирил Кабакчиев, доц. д-р Мария Мъжлекова, гл. ас. Пенка Ковачева, гл. ас. Камен Димитров. Отговорен редактор: проф. д-р Ангел Давидов, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 2006, с. 565-577. ISBN 10: 954-524-546-8; ISBN 13: 978-954-524-546-6.


Киров, Димитър (2006) Православното богословие на кирилица в обединена Европа (Църковно-исторически и културно-политически измерения). Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. Ред. колегия: доц. д-р Мария Спасова, доц. д-р Кирил Кабакчиев, доц. д-р Мария Мъжлекова, гл. ас. Пенка Ковачева, гл. ас. Камен Димитров. Отговорен редактор: проф. д-р Ангел Давидов, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 2006, с. 565-577. ISBN 10: 954-524-546-8; ISBN 13: 978-954-524-546-6. гр. Велико Търново


 Разглежда въпроси, свързани с предстоящото влизане на България в ЕС и как богословието ще бъде представяно на кирилица в преди всичко латинизирана Европа.
  Доклад
 език, лингвистика, богословие, символика, култура, политика
 Издадено
  24683
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/