Повишаване на специалната физическа подготовка на плувците чрез тренажорни устройства. - Педагогически алманах, Велико Търново, 1999, бр. 1,2, с. 255-268. ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1121205220


Дилова-Нейкова, Цветанка (1999) Повишаване на специалната физическа подготовка на плувците чрез тренажорни устройства. - Педагогически алманах, Велико Търново, 1999, бр. 1,2, с. 255-268. ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1121205220 Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий:


 
  
 
 Издадено
  24682
 Цветанка Дилова-Нейкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/