Прагматична стратегия за формиране на технологична култура чрез обучението по конструиране.


Гайдова, Радка (2003) Прагматична стратегия за формиране на технологична култура чрез обучението по конструиране. НК, Педагогика и методика, 40 години ВТУ, ВТУ, 2003


 Новостта в проучваната проблематика се съдържа в систематизираните научни основания (социално-технологична среда, материали, технически играчки, способности, информационни и практически стойности, игра ) в смисъл на цялостна прагматична стратегия, формираща елементи на технологична култура.
  Доклад
 конструиране,структури,взаимодействие,стратегия
 Издадено
  2468
 Радка Гайдова

1. Дончева, Юлия. Възпитаване на технологична култура в предучилищна възраст. сп. Предучилищно възпитание, 2006, кн.7, с. 42-46.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/