Кумулативният наративен принцип в поетиката на възрожденската белетристика и поезия


Донев, Владимир (1998) Кумулативният наративен принцип в поетиката на възрожденската белетристика и поезия Пир : Студентско издание за поезия, изкуство, литературознание, философия ISSN: 1310-3490.- 4 (1998), s. 38-50; COBISS.BG-ID 1138984420


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  24676
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/