Каравеловият "сценарий" на Априлското въстание


Донев, Владимир (1997) Каравеловият "сценарий" на Априлското въстание Пир : Студентско издание за поезия, изкуство, литературознание, философия ISSN: 1310-3490.- 3 (1997), s. 55-70; COBISS.BG-ID 1136449764


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  24675
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/