Един аспект от междутекстовата активност в стихотворението "Каин" на Разцветников


Донев, Владимир (1994) Един аспект от междутекстовата активност в стихотворението "Каин" на Разцветников Пир : Студентско издание за поезия, изкуство, литературознание, философия ISSN: 1310-3490.- 1 (1994), s. 61-64; COBISS.BG-ID 1135608036


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  24674
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/