Детерминираност между детските интереси и умения за конструиране.


Гайдова, Радка (2003) Детерминираност между детските интереси и умения за конструиране. НК, СУБ, кл. В. Търново, Дни на науката 2003,


 В разработката се проуча проблема за взаимовръзката между интересът на детето и уменията за конструиране в двупластов план: от гледна точка на интереса като подбуда за действие и от гледна точка на уменията като възможност за реално продуктивно удовлетворяване на интереса към дейността.
  Доклад
 техника, конструиране, интерес, мотивация, умения
 Издадено
  2467
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/