СПЕЦИФИКА ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ПО КАТЕРЕНЕ


Видиновски, Милен (2018) СПЕЦИФИКА ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ПО КАТЕРЕНЕ Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2018, ISSN 2534-9317.


 За да достигне до високо ниво, един състезател по катерене е неоходимо да развива всички физически качества. Ефективността на тренировките в катеренето зависи от начина на прилагане на средствата и методите в учебно–тренировъчния процес. Тяхното многообразие и начина на прилагане се определят от характера на тази спортна дисциплина, етапа на подготовка, квалификацията на спортиста, пола и възрастта на занимаващите се.
  Доклад
 спортно катерене,физическо развитие
 Издадено
  24664
 Милен Видиновски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/