Детското конструиране през фокуса на един социален аспект.


Гайдова, Радка (2003) Детското конструиране през фокуса на един социален аспект. НК, Българския път към НАТО – перспективи и предизвикателства, ВНУ, В. Търново, 2003.


 От контекста на взаимовръзката на гражданското образование с предучилищното, респ. на познавателната конструктивно-техническата дейност се извеждат конкретни социално-нравствени стойности, които фокусират процеса на формиране на комплекс от социало-битови качества и ценности у детето, необходими за неговата реализация като ученик и като личност.
  Доклад
 конструиране, социална среда, възпроизвеждане,опознаване
 Издадено
  2466
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/