Функционално оценяване – от МКФ до плана за специална образователна подкрепа. В: Втори научен дискусионен форум “От приобщаване към участие в образователния процес”, 23-25 юни 2018, с. Крапец. https://www.ir-di-tsa.com


Гърбачева, Анелия (2018) Функционално оценяване – от МКФ до плана за специална образователна подкрепа. В: Втори научен дискусионен форум “От приобщаване към участие в образователния процес”, 23-25 юни 2018, с. Крапец. https://www.ir-di-tsa.com https://www.ir-di-tsa.com


 
  Доклад
 
 Издадено
  24657
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/