Управление, образователен процес, социопрофесионални отношения - в контекста на приобщаващата образователна институция и визията за Образование 2030. - В: Трети научен дискусионен форум “От приобщаване към участие в образователния процес “, 07-08 декември 2018, гр. Велико Търново.https://www.ir-di-tsa.com/wp-соntent/uploads/2018/12/Aneliya_Garbatcheva.pdf


Гърбачева, Анелия (2018) Управление, образователен процес, социопрофесионални отношения - в контекста на приобщаващата образователна институция и визията за Образование 2030. - В: Трети научен дискусионен форум “От приобщаване към участие в образователния процес “, 07-08 декември 2018, гр. Велико Търново.https://www.ir-di-tsa.com/wp-соntent/uploads/2018/12/Aneliya_Garbatcheva.pdf https://www.ir-di-tsa.com/wp-content/uploads/2018/12/Aneliya_Garbatcheva.pdf


 
  Доклад
 приобщаващо образование, управление на образователната институция, социални и професионални отношения
 
  24656
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/