Как „мързелът“ ражда поезия.


Димитров, Николай (2006) Как „мързелът“ ражда поезия. В: Проглас: филологическо списание, В. Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2006, кн.1, с.156-164, 2367-8585 (Online), ISSN 0861 7902 (Print), COBISS.BG-ID 1119668196


 Статията визира творческия процес и поетиката на Пенчо Славейков в книгата му „Сън за щастие“.
  Статия
 Пенчо Славейков, „Сън за щастие“, мързел, творчески процес


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  24654
 Николай Димитров

1. :Миряна Янакиева. От родния кът до гроба. Пенчо Славейков. „Сън за щастие“, С., Изд. Контекст, 2011, с. 135, ISBN 978-954-8238-35-29

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/