Имплицитност на структурата на уменията за конструиране в предучилищна възраст.


Гайдова, Радка (2002) Имплицитност на структурата на уменията за конструиране в предучилищна възраст. НК, 120 години предучилищно възпитание,ВТУ, 2002.


 В проучването се разкрива процеса на конкретното проявление и имплицитното взаимодействие на познавателно-практическите действия за конструиране, както и тяхното трансформиране в специализирани технически умения.
  Доклад
 конструиране,действия,познавателни,практически,взаимодействие
 Издадено
  2465
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/