Формиращи функции на спортните дейности в началното училище


Попова, Любомира (2007) Формиращи функции на спортните дейности в началното училище В: Кинезиология 2007. Велико Търново: I and B, 2007, с. 59-61. ISBN 1313-244Х


 
  Статия
 
 Издадено
  24645
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/