Непреходност във възгледите на просветители и съвременници за развитие на конструирането в предучилищна възраст.


Гайдова, Радка (2002) Непреходност във възгледите на просветители и съвременници за развитие на конструирането в предучилищна възраст. НК, 120 години предучилищно възпитание,ВТУ, 2002.


 Разработката разкрива непреходността на гледните точки на просветители и съвременници за развитието на конструирането като самостоятелна дейност, създаващата активна образователна среда за умствено развитие на децата в предучилищна възраст.
  Доклад
 конструиране,традиции,съвременост,перспективи
 Издадено
  2464
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/