Подготовката на педагози за интегрирано обучение в общообразователна среда. Сб. от Юбилейна международна конференция 18-19 май "130 години предучилищно образование в България". Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с.262-266. ISBN 978-954-524-842-9. COBISS.BG-ID 1267889380


Попова, Любомира (2012) Подготовката на педагози за интегрирано обучение в общообразователна среда. Сб. от Юбилейна международна конференция 18-19 май "130 години предучилищно образование в България". Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с.262-266. ISBN 978-954-524-842-9. COBISS.BG-ID 1267889380 Сб. от Юбилейна международна конференция 18-19 май,"130 години предучилищно образование в България". Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с.262-266. ISBN 978-954-524-842-9. COBISS.BG-ID 1267889380


 
  Статия
 
 Издадено
  24639
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/