Акценти на триадата: природна среда - образование - здраве.


Гайдова, Радка (2002) Акценти на триадата: природна среда - образование - здраве. НК, Наука, околна среда и устойчиво развитие, СБУ, кл. В. Търново, 2002.


 В докладът по своеобразен начин се фиксират акцентите на педагогическото взаимодействие между три значими компонента ”природна среда-образование-здраве”, разкриващи ресурсите за тяхното реализиране чрез съдържанието на трудовата дейност в детската градина.
  Доклад
 природна среда,образование,здраве
 Издадено
  2463
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/