Теодор Теодоров Хрулев - книжовно и поетическо творчество.


Димитров, Николай (1994) Теодор Теодоров Хрулев - книжовно и поетическо творчество. В: Лясковец в миналото, ред. П. Славчев, Хр. Глушков, Т. Драганова, В. Търново, Изд. Пик, 1994, с. 345-359, ISBN 954-8258-16-1, COBISS.BG-ID 1027801316


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  24624
 Николай Димитров

1. Л. Георгиев. Учителят Тодор Хрулев - издателска дейност през Възраждането. В: Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет,Т.2, 1990, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1995, Ред. Ил. Стойков, М. Люлюшев, П. Дражев, Р. Христова, ISSN 0204-6369, с. 167, COBISS.BG-ID 1124241636.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/