Митът за Сизиф в творчеството на Камю и Яворов


Димитров, Николай (1994) Митът за Сизиф в творчеството на Камю и Яворов В: Език и литература, 1994, №2, с.39-46, ISNN 0324-1270 (Print), COBISS.BG-ID 1119634660


 Статията разглежда граничните екзистенциални ситуации в творчеството на Яворов
  Статия
 гранична ситуация Яворов, Камю, абсурд


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  24623
 Николай Димитров

2. Кирилова, Нели. Наблюдение върху г р а д у ш к а т а като художествен код в поетическите светове на П€ К€ Яворов и Цанко Церковски. В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания., ДАР-РХ, В. Търново, 2019. ISBN 978-954-9489-65-1с. 168

1. Бисера Дакова. Яворов. Археология на автора.С., Стигмати, 2002, с.131, 146, 249, ISBN954-9521-61-3, COBISS.BG-ID 1041670116

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/