Имат ли бъдеще общинските облигации в България


Цонкова, Ваня (2001) Имат ли бъдеще общинските облигации в България Морски научен форум. Варна: ВВМУ "Никола Вапцаров", 2001, т. 6, с. 294-301. ISSN 1310-9278. COBISS.BG-ID 1121286884


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  24620
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/