Система за усвояване и диагностика на уменията за конструиране при 5-7 годишните деца.


Гайдова, Радка (2001) Система за усвояване и диагностика на уменията за конструиране при 5-7 годишните деца. Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", ВТУ, 2001


 В авторефератът се представя теоретично и практико-приложно изследване на единна система за обучение и диагностика по конструиране, експериментирана при подготовката на 5-7-год. деца.
  Дисертация
 конструиране,обучение усвояване, знания,умения,диагностика
 Издадено
  2462
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/