"Иронията като отношение към света"


Константинова, Даниела (2003) "Иронията като отношение към света" Ценности и ценностни ориентации. Ред. С. Марков. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" 2003, с. 127–131 ISBN 954-524-378-3 COBISS.BG-ID 1042279908


 
  Статия
 езикова ирония, Сократова ирония, драматична ирония
 Издадено
  24618
 Даниела Константинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/