K prekladu frazeologizmov v bulharskom i slovenskom jazyku


Константинова, Даниела (2004) K prekladu frazeologizmov v bulharskom i slovenskom jazyku Preklad a tlmočenie, 6. Eds. I. Sedlák a kol. Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB 2004, s. 82–86 ISBN 80-8083-012-6


 Статията разглежда някои проблеми при превода на фразеологизми от словашки на български език.
  Статия
 фразеология, български език, словашки език, превод
 Издадено
  24617
 Даниела Константинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/