"Ироничното отношение към човека, отразено в някои български и словашки фразеологизми"


Константинова, Даниела (2003) "Ироничното отношение към човека, отразено в някои български и словашки фразеологизми" Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания. Шести национални славистични четения, СУ „Св. Климент Охридски”. Ред. В. Панайотов, Я. Бъчваров. София: Сема РШ, 2003, с. 93–96. ISBN 978-954-322-166-0 COBISS.BG-ID 1228120548


 
  Доклад
 ирония, фразеология
 Издадено
  24616
 Даниела Константинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/