Социалнопедагогическа работа с младежта - реалност и предизвикателства


Попова, Любомира (2017) Социалнопедагогическа работа с младежта - реалност и предизвикателства Сб. от Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 17 - 18 ноември 2017 г. Съст. Р. Христова - Коцева. Велико Търново: Ай анд Би, 2018, с.... ISSN 2534-9317


 
  Доклад
  Закон за младежта, младежка работа
 Издадено
  24615
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/