Аспекти на обучението с Lego Dacta в детска градина - начално училище.


Гайдова, Радка (2001) Аспекти на обучението с Lego Dacta в детска градина - начално училище. НК, Интеграцията "детска градина - начално училище", Русе, 2001


 В доклада се разкриват разнородни, но взаимосвързани аспекти на обучението с lego dacta в детската градина и техния принос за продължаващо обучение по техника и технологии в началното училище.
  Доклад
 Lego Dacta , обучение, детска градина, начално училище
 Издадено
  2461
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/